Zaznacz stronę

Optymizm jest wiarą prowadzącą do osiągnięć.
Niczego nie można dokonać bez nadziei i zaufania.”

Helen Keller.

 

Bożena Andrzejak

Teapeutka EMDR, coach

Od blisko dwóch dekad towarzyszę moim klientom w odkrywaniu siebie na nowo . Pomagam im osiągać cele, zmieniać niewspierające przekonania i nawyki, uwalniać się od lęku i skutków niskiej samooceny, odzyskiwać dostęp do własnych zasobów, pokonywać wyzwania oraz dokonywać świadomych wyborów wpływających na jakość życia. Wspólnie odkrywamy źródła problemów i wdrażamy działania, które poprawiają dobrostan osób, z którymi pracuję. Często, też efekt ten przenosi się na jakość życia ich bliskich.

Pracuję także jako trener biznesu oraz coach w zakresie rozwoju osobistego i społecznego oraz rozwoju kompetencji przywódczych. Wieloletnie doświadczenie pracy w środowisku biznesowym ukształtowało moją specjalizację terapeutyczną. Większość klientów trafia do mnie w związku z wyzwaniami mającymi swoje źródło w życiu zawodowym, które w efekcie rzutują na dobrostan osobisty oraz relacje rodzinne i partnerskie. Pomagam więc moim klientom rozwiązywać problemy i przekraczać ograniczenia, które stoją na przeszkodzie do doświadczania przez nich pełni życia oraz budowania wartościowych, partnerskich relacji.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i pracuję pod superwizją akredytowanego przez EMDR Europe superwizora.

Edukacja  psychoterapeutyczna

Terapia EMDR

 • EMDR Europe, EMDR Treining Level 1 i 2
 • EMDR Europe Workshop Conference (Depression, Eating Disorders, Bipolar Disorder, Transgeneration Trauma)

Psychologia Procesu

 • I Faza Programu Licencyjnego PTPZP
 • Warsztaty tematyczne z zastosowania metod psychologii procesu: praca z symptomami,
  praca z relacjami, praca z konfliktem, śpiączka.
Problemy najczęściej zgłaszane przez moich klientów to:

 

 • lęk przed wystąpieniami publicznymi,

 • lęk związany z zaniżoną samooceną,

 • obniżone poczucie własnej wartości
  w efekcie mobbingu lub innych aktów przemocy,

 • stres wynikający z licznych obowiązków  i oczekiwań oraz nadmiernego poczucia odpowiedzialności,

 • brak pewności siebie,

 • nieśmiałość,

 • trudności w relacjach partnerskich i rodzinnych

 • zaburzenia odżywiania,

 • brak umiejętności radzenia sobie ze stresem w relacjach z osobami o wyższym statusie (np. z szefem),

 • doświadczanie toksycznych relacji w życiu zawodowym i prywatnym,

 • depresja.

Symptomy opisywane przez klientów często wynikają z wcześniejszych przeżyć, określanych jako traumatyczne czyli takie, z którymi nie potrafiliśmy sobie poradzić na poziomie emocjonalnym. Tego typu wydarzenia kształtują nasze przekonania na temat siebie i swoich możliwości, a ich treści rzutują na nasze wybory i w efekcie stają na przeszkodzie do osiągnięcia dobrostanu.

Aby skutecznie pomagać w zmianie na lepsze, łączę podejście narracyjne i EMDR.  To pierwsze pozwala klientowi zrozumieć swoją sytuacje. To drugie, przetworzyć trudne i ograniczające doświadczenia, dzięki czemu klient odzyskuje wolność od traumatycznych wspomnień oraz automatycznych reakcji, którym w efekcie ulegał. Jednocześnie odzyskuje  też dostęp do swoich zasobów, umożliwiających efektywne i racjonalne działanie.